2016-10-07 06:22:33

Gradnja suhozida – terenska nastava

U četvrtak, 6.10.2016. od 8:00 do 12:20 sati, u suradnji s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture u Splitu i Udrugom "4 GRADA Dragodid",   organizirali smo terensku nastavu za učenike od 6. do 8. razreda – Gradnja suhozida ili umijeće zidanja usuho. 

Foto-galerija

U terenskoj nastavi sudjelovali su učenici od 6. do 8. razreda, učitelji - Ivana Čulić Farac, učitelj Geografije i Povijesti, Nikola Repajić, učitelj Tehničke kulture i Fizike,  Emira Vidan, učitelj Tjelesno-zdravstvene kulture i stručni suradnici Mirela Mijić, pedagog i Dragana Đurić, školski knjižničar, predstavnici lokalne zajednice Željka Alajbeg, voditelj GKMM Knjižnice Grohote, Silvia Kalebić i Maja Jurišić iz udruge Buđenje te inicijatori projekta Ivana Radovani Podrug, prof. pov. i etn. i Hrvoje Vuletić, dipl. arheo. i etn. iz Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Splitu i  Filip Bubalo, predsjednik udruge 4 GRADA Dragodid.

Investitor premještanja bunje su Hrvatske ceste, a ovlašteni izvođač je tvrtka „Delmat Galiot“ koji su, na inicijativu Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Splitu i Udruge 4 GRADA Dragodid, omogućili našim učenicima da obiđu lokalitet te prezentaciju vještine gradnje u suho – gradnje suhozida. Bila je to iznimna prilika da se učenici naše škole upoznaju s pojmom nematerijalne kulturne baštine RH, važnosti njezinog očuvanja i prenošenja na nove generacije. "Nematerijalna kulturna baština štiti se Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobra, a velik broj fenomena tradicijske kulture upisan je u Registar kulturnih dobara RH (http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212). Nematerijalna baština po svojoj definiciji predstavlja običaje, vjerovanja, znanja, vještine, pojave duhovnog stvaralaštva koja se prenose predajom, a društva, grupe ili pojedinci prepoznaju ju kao svoju baštinu. Nematerijalna baština prenosi se sa generacije na generaciju i pruža zajednicama osjećaj identiteta i kontinuiteta." (iz prezentacije Ivane Radovani Podrug, prof.pov. i etn. i Hrvoja Vuletića, dipl.arheo. i etn.). Tako je i Umijeće zidanja u suho u procesu upisa na Listu zaštićenih nematerijalnih dobara RH. "Najveći doprinos za očuvanjem vještine zidanja u suho i podizanjem svijesti o važnosti suhozida dala je udruga "4 GRADA Dragodid". Udruga je organizirala niz radionica diljem Hrvatske u cilju očuvanja vještine te aktivno sudjeluje na izradi multinacionalne nominacije vještine zidanja u suho na UNESCO-vu Reprezenativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva" "Kao iznimno vrijedna akcija prepoznata je izgradnja vapnenice nedaleko od Pučišća na otoku Braču koju je pokrenula jedna lokalna udruga, a u koju se aktivno uključila OŠ Pučišća. Djeca i nastavnici pratili su faze izgradnje vapnenice, a svi aspekti gradnje i proizvodnje vapna uključeni su u nastavni program više nastavnih predmeta. Rezultate su imali prilike vidjeti i sudionici Sastanaka mreže stručnjaka za nematerijalnu kulturnu baštinu u jugoistočnoj Europi u organizaciji Ministarstva kulture i UNESCO-a". (iz prezentacije Ivane Radovani Podrug, prof.pov. i etn. i Hrvoja Vuletića, dipl.arheo. i etn.).

Ta je vještina, još od neolitika prisutna i na našem Otoku, premreženom brojnim suhozidima i sa brojnim bunjama kao i sa snažnom tradicijom gradnje vapnenica (japnenica) i proizvodnje vapna (japna). Posjet lokalitetu i sudjelovanje u radionici ima za cilj senzibiliziranje učenika za očuvanjem vještine gradnje suhozida te poticanje starijih članova otočke zajednice koji još uvijek vladaju tom vještinom na njezino prenošenje mlađim naraštajima.

 

 

 


Osnovna škola "Grohote" Grohote